Visit

Sovjet oorlogsbegraafplaats Potsdam

  • Monument/Memorial
  • Am Bassin, 14467 Potsdam, Brandenburg, Germany

De Bassinplatz is het grootste plein in het centrum van Potsdam. Wanneer je het plein in Oostelijke richting verlaat, kom je op een door bloemen gemarkeerd pad. Dit leidt direct naar het Sovjet oorlogsmonument.

Veel burgers en soldaten verloren hun leven in de harde gevechten gedurende de verovering van Potsdam in april 1945. De Sovjetsoldaten werden tijdens de gevechten eerst provisorisch begraven maar na het einde van de oorlog kregen zij een waardige laatste rustplaats. Hiervoor werden de Sovjet oorlogsbegraafplaatsen gecreëerd. De oorlogsbegraafplaats in Potsdam kwam op een centrale plek te liggen. Een van de redenen hiervoor zou de morele educatie aan de Duitse bevolking kunnen zijn geweest. Door een centrale plek in de stad te kiezen, zouden de Duitsers dagelijks herinnerd worden aan de offers die het Rode Leger bracht voor de bevrijding van het fascisme.

Er zijn 383 graven te vinden die qua uiterlijk verschillen, afhankelijk van de rang van de overledene. Datums van overlijden van na 1945 kunnen verwijzen naar de datum van herbegraven, wanneer de precieze dag van overlijden onbekend was of wanneer iemand later overleed door de consequenties van de oorlog.

De begraafplaats wordt gedomineerd door een imposant gedenkteken uit 1948, die kracht, superioriteit en onsterfelijkheid moet uitstralen, in overeenstemming met de Sovjet esthetiek. Het omvat een 14 meter hoog monument gemaakt van zandsteen en graniet, bestaande uit een spitszuil staande op voetstuk. De spitszuil is omgeven door vier soldaten van het Rode Leger die representatief zijn voor de vier takken van het Sovjet Leger: een militair, een tankbestuurder, een marinier en een piloot.

In internationale verdragen is bedongen dat de Federale Republiek van Duitsland verplicht is om de oorlogsgraven continue te onderhouden. De Sovjet oorlogsbegraafplaats in Bassinplatz is een beschermd historisch gebied sinds 1987.

Source: Berlins Taiga

Sovjet oorlogsbegraafplaats Potsdam

Related Experiences