Visit

Southwick House, het geallieerde hoofdkwartier van de marine

  • Point of Interest
  • Southwick House, Southwick, Portsmouth, Royaume-Uni

Tijdens de Tweede Wereldoorlog coördineerde men de militaire operaties van de geallieerden veelal vanuit Londen. Operatie Overlord werd echter voorbereid in het Southwick House in Hampshire. Dat werd het hoofdkwartier van de belangrijkste geallieerde bevelhebbers, onder leiding van generaal Eisenhower.

Ook de rest van het dorp werd in gebruik genomen door de geallieerden.
De voorbereidingen van Operatie Overlord waren nog in volle gang, toen in 1943 het Southwick House in Hampshire alvast werd ingericht als com-mandopost van het geallieerde opperbevel van het expeditieleger. Hier was het opperbevel dicht bij de twee havens van waaruit de troepen zouden vertrekken. Het Southwick House was al het hoofdkwartier van Sir Bertram Ramsey, commandant van de geallieerde marine. In de maanden voor de invasie vestigden ook generaal Eisenhower en generaal Montgomery hun commandopost in het Southwick House.

Het hele dorp werd overgenomen door de geallieerde bevelhebbers. Er werden golfplaten barakken (Nissen-hutten) gebouwd voor de manschappen en de Golden Lion , het dorpscafé, werd ingericht als officiersmess. Op 5 juni 1944, de dag waarop de invasie van start zou gaan, waaide er een stormachtige wind. In de bibliotheek van het Southwick House besloot generaal Eisenhower om de hele operatie 24 uur uit te stellen. Maar direct nadat de storm was gaan liggen, werd het startsignaal voor Operatie Overlord gegeven. Vanaf het begin werd de invasie geleid vanuit het Southwick House, pas begin september 1944 werd het hoofdkwartier overgeplaatst naar Frank-rijk. In het Southwick House was een grote landkaart van triplex opgehangen waarop de troepenbewegingen van Operatie Neptune, het marine-onderdeel van de invasie, precies werden bijgehouden. De Women’s Royal Navy Service, de vrouwelijke marineafdeling in het Southwick House, moest een trapje gebruiken om de posities van de schepen elk uur op de kaart te markeren. Op basis van die gegevens regisseerde bevelhebber Ramsay de gehele operatie. De landkaart is nog altijd te zien in het Southwick House.

Southwick House, het geallieerde hoofdkwartier van de marine

Related Experiences