Visit

Portsmouth Ouay House

  • Point of Interest
  • 62-70 Broad Street, Portsmouth, Royaume-Uni

Het Quay House in Portsmouth fungeerde tijdens de D-Day-campagne als het hoofdkwartier van het inschepingsgebied van Portsmouth en was dus belangrijk voor een succesvolle start van de invasie. Vanuit het Quay House organiseerden militairen de inscheping van geallieerde troepen, die van Portsmouth naar de stranden van Normandië zouden vertrekken.

Het Quay House, in het oude stadsdeel van Portsmouth, fungeerde tijdens de D-Day-campagne als hoofdkwartier van het inschepingsgebied. Aan de vooravond van de invasie verzamelden grote aantallen geallieerde militairen zich op vier locaties langs de zuidkust van Engeland, klaar voor de oversteek naar Frankrijk zodra het startsein daarvoor werd gegeven. De troepen vertrokken vanuit Dartmouth (naar Utah Beach), Portland (naar Omaha Beach), Portsmouth (naar Juno Beach), Shoreham-by-Sea (naar Sword Beach) en Southampton (naar Gold Beach). De inscheping van al het materieel en manschappen die naar Normandië zouden worden gebracht, was een enorme operatie die een minutieuze voorbereiding vereiste. Het Quay House moest ervoor zorgen dat die hele operatie voorspoedig en zonder vertraging verliep. Tegenover Portsmouth had men vier vertrekpunten aangewezen: de Flat House Quay, de Portsmouth Royal Naval Dockyard, het Portsmouth Harbour Station en de South Parade Pier. Tot hun vertrek verbleven de geallieerde troepen in enkele kampementen ten noorden van Portsmouth, zoals het rangeerterrein A7 in Stakes Hill, Waterlooville en Lepe in de New Forest. Elk kampement telde zo’n 2.500 soldaten en 250 voertuigen. De kampementen lagen diep in de bossen verscholen, zodat ze niet gesignaleerd werden door vijandelijke verkenningsvliegtuigen. Toen het startsein voor de D-Day-campagne eenmaal was gegeven, zorgde het personeel van het Quay House ervoor dat de troepen zo snel mogelijk naar de schepen langs de kust bij Portsmouth werden gebracht, alles volgens een zeer strak tijdschema.

Portsmouth Ouay House