Visit

Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest, Cassino

De Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest in Cassino ligt 139 kilometer ten zuidoosten van Rome. Hier liggen 4.271 soldaten begraven die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Op de begraafplaats staat ook het monument van Cassino, ter nagedachtenis aan ruim vierduizend soldaten van het Gemenebest die vochten in de Italiaanse veldtocht maar van wie niet bekend is waar zij begraven zijn.

Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest, Cassino

Related Experiences