Visit

Museum van de Opstand van Warschau

Op de dag van de 60e verjaardag van de Opstand van Warschau in 2004 opende het gelijknamige museum zijn deuren voor het publiek. Dit museum presenteert de militaire gebeurtenissen, maar vertelt ook het verhaal van de mensen daarachter. Het museum is een eerbetoon aan de heldhaftigheid van de soldaten van het Thuisleger tijdens die beslissende fase in de geschiedenis van de stad.

Het Museum van de Opstand van Warschau presenteert de geschiedenis van de bloedigste opstand in Europa tegen de Duitse overheersing. Op 1 augustus 1944 bonden bijna 20.000 soldaten van het Poolse Thuisleger (Armia Krajowa) de strijd aan met de Duitse bezetter. Ze wilden hun stad bevrijden vóórdat die ingenomen werd door het Rode Leger van de Sovjets. Het museum vertelt het verhaal van de meedogenloze Duitse bezetting van Polen en van het ontstaan van het Thuisleger, de grootste gewapende verzetsbeweging in bezet Europa. Tijdens de communistische overheersing van Polen werd het verhaal van de Opstand van Warschau sterk vertekend. Pas na de val van het communisme in 1989 kon de Opstand openlijk worden herdacht en werd er een monument voor opgericht. In 2004 werd het Museum van de Opstand van Warschau geopend, in aanwezigheid van veteranen van het Thuisleger.

De interactieve, verhalende presentatie van het museum geeft niet alleen de militaire gebeurtenissen weer, maar plaatst de Opstand tegen een brede achtergrond. De wreedheid van de Duitse bezetting, waarbij veel Poolse intellectuelen en joden werden opgepakt en vermoord, zette de bevolking er toe aan om in opstand te komen. Bovendien was men ongerust over wat er na de oorlog met Polen zou gebeuren, aangezien het Sovjetleger al in aantocht was. Door dit achtergrondverhaal is beter te begrijpen waarom een heel leger van slecht bewapende verzetsstrijders het zonder enige hulp van buitenaf opnam tegen de machtige Duitse Wehrmacht. Het verhaal over deze opstand, die 63 dagen duurde en waarbij het Thuisleger veel heldendaden verrichtte, maar ook veel slachtoffers te betreuren had, is het meest aangrijpende deel van de expositie.

Het museum heeft ook een onderzoeksafdeling, een educatieve afdeling en een archief, waar getuigenissen van soldaten over de Opstand worden bewaard.

Toeristische informatie

Ga voor meer informatie en de openingstijden naar: http://www.1944.pl/en

Museum van de Opstand van Warschau