Visit

Musée de l’Abri in Hatten

Het Musée de l’Abri in Hatten is gewijd aan de onschuldige burgers en Amerikaanse en Duitse soldaten die sneuvelden bij de slag om Hatten. De Amerikaanse generaal Devers noemde dit ‘een van de grote defensieve veldslagen van de oorlog’. Sta in dit museum even stil bij onze vrijheid en vrede.

Op 13 december 1944 trok het Duitse leger zich terug uit Hatten en Rittershoffen in de noordelijke Elzas, tot grote vreugde en opluchting van de dorpsbewoners. Op 7 januari 1945 zegende de Lutherse predikant hen met de woorden: ‘Tot zondag, als God het wil.’

Twee dagen later waren de Duitsers terug en begonnen Operatie Nordwind, een van de laatste grote Duitse offensieven in het westen. Kolonel Von Luck voerde bij de aanval op Hatten het bevel over de troepen. Hij beschreef de twee weken durende strijd als ‘een van de zwaarste en bloedigste veldslagen aan het westfront’. Tijdens het bittere gevecht van deur tot deur vielen vele burgerslachtoffers. De omliggende velden lagen vol puin en smeulende tanks.

Vijftig jaar later werd in Hatten het Musée l’Abri geopend in een voormalige ondergrondse kazerne voor Franse soldaten. Zo’n 28 vertrekken zijn teruggebracht naar de vooroorlogse staat. In andere wordt ingegaan op de geschiedenis van Hatten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het museum vertelt over de evacuatie van de bevolking in september 1939, het dagelijks leven onder het naziregime, de ‘verduitsing’ van de Elzas en de burgers die tijdens Operatie Nordwind twee weken lang in hun kelders moesten overleven. Verder zijn foto’s van Nordwind te zien en het wrak van een Duits ME 262-straalvliegtuig dat in een nabijgelegen veld was neergestort.

Een kleiner gebouw is gewijd aan de ‘Malgre Nous’. Mannen uit dit gebied werden tegen hun wil ingelijfd in het Duitse leger. De nazi’s zagen hen als Duitsers, omdat ze vonden dat de Elzas Duits grondgebied was.

Musée de l’Abri in Hatten

Related Experiences