Visit

Koninklijk Museum van het Leger van de Krijgsgeschiedenis

Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark in Brussel toont duizenden bijzondere voorwerpen uit meer dan tien eeuwen militaire geschiedenis. Uniformen en eretekens, maar ook kunstwerken, muziekinstrumenten en een bijzondere collectie vliegtuigen, wapens en tanks. In de Bordiauhal wordt de Tweede Wereldoorlog belicht.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1910 in Brussel werd ook België’s militaire geschiedenis in beeld gebracht. Dit was zo’n succes dat tien jaar later besloten werd een legermuseum op te richten dat aandacht besteedt aan de grote politieke en militaire spanningen in en buiten Europa in en na de Eerste Wereldoorlog. Dit Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, geopend in 1923 in het Jubelpark in Brussel, presenteert tien eeuwen militaire geschiedenis vanuit een nationaal en internationaal perspectief. Het plaatst die geschiedenis bovendien in een sociale en wetenschappelijke context. Het museum fungeert tevens als wetenschappelijk instituut en heeft drie afdelingen: militaire geschiedenis, technologie en wetenschappelijke documentatie en onderzoek.

Het museum is gehuisvest in de twee meest noordelijke hallen van het gebouwencomplex en beslaat circa 40.000 m2. Het geeft een genuanceerd beeld van wat zich afspeelt in de militaire wereld en laat tevens zien wat de impact ervan is op de rest van de samenleving. De diversiteit en het historische belang van de getoonde voorwerpen maken het tot een van de belangrijkste militaire musea ter wereld.

In de Bordiauhal staan de grote militaire conflicten uit de 20e eeuw centraal. Speciale aandacht is er voor de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog, voor het interbellum en voor de Tweede Wereldoorlog. In deze zaal zijn behalve uniformen en wapens van belangrijke figuren uit deze perioden ook veel persoonlijke eigendommen te zien van anonieme burgers en soldaten.

De permanente tentoonstelling in de Bordiauhal wordt aangevuld met presentaties over de Duitse bezetting van België (1940-1944), de bevrijding (1944-1945), de nazi-ideologie en de rassenpolitiek (1933-1945) en de oorlog in de Pacific (1937-1945).

Koninklijk Museum van het Leger van de Krijgsgeschiedenis

Related Experiences