Visit

Indisch Herinneringscentrum

Het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de daaropvolgende Bersiap, dekolonisatie en migratie.

Sinds 2017 is het Indisch Herinneringscentrum gevestigd in Den Haag. Het centrum is geheel gewijd aan de herinnering aan Nederlands-Indië en Indonesië en onderzoekt hoe de toenmalige Nederlandse kolonie de Tweede Wereldoorlog en de nasleep ervan heeft ervaren. Naast een permanente tentoonstelling, zijn er ook afwisselende tijdelijke tentoonstellingen te zien. Ook ontwikkelt het Indisch Herinneringscentrum educatieve programma’s en (digitaal) lesmateriaal speciaal voor het onderwijs en is het documentatiecentrum over repatriëring er gevestigd.

Indisch Herinneringscentrum