Visit

Fries Verzetsmuseum

Het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden is gewijd aan de ervaringen van de Friezen in de Tweede Wereldoorlog. Het museum beheert een collectie van 45.000 objecten, documenten, boeken, tijdschriften, foto’s en films. Samen geven ze een goed beeld van hoe de oorlog in Friesland werd beleefd.

Het Fries Verzetsmuseum werd in 1979 geopend en was hiermee het eerste verzetsmuseum van Nederland. Door de jaren heen is het flink uitgebreid en meerdere keren verhuisd. In december 2019 werd het museum heringericht waardoor er nu een mooie nieuwe presentatie te bezichtigen is.

In het Fries Verzetsmuseum ontmoet u de bewoners van Friesland in de oorlogsjaren. Zowel Friezen als niet-Friezen vertellen hun verhaal over hoe zij de oorlog beleefden op het platteland in Friesland. Verzet en vervolging vond plaats, maar geen hongerwinter. Wel kwamen vluchtelingen en mensen van heinde en verre melk en voedsel halen.

Verhalen staan centraal in het Fries Verzetsmuseum. Aan de hand van ooggetuigen en voorwerpen met een persoonlijk verhaal wordt de oorlog dichtbij gebracht. Deze verhalen raken, confronteren en zet men aan het denken. Zo wordt er stilgestaan bij de moeilijke keuzes die mensen moesten maken in deze bijzondere tijd. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven Friesland, het verzet tegen de bezetter en het onderduiken. Ook is er speciale aandacht voor de spectaculaire Overval van het Friese verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden.

Fries Verzetsmuseum

Related Experiences