Visit

Forum voor Hedendaagse Geschiedenis

Het Forum voor Hedendaagse Geschiedenis in Leipzig werd gebouwd in 1999 met het doel een beeld te geven van de Duitse geschiedenis sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In het museum zijn naast de permanente tentoonstelling jaarlijks tot drie tijdelijke exposities te zien. De permanente tentoonstelling biedt een blik op de geschiedenis van dictatuur en verzet in de Sovjet-bezettingszone en communistisch Oost-Duitsland.

Forum voor Hedendaagse Geschiedenis