Visit

EL-DE-Haus/ Documentatiecentrum Nationaalsocialisme van de stad Keulen

Van 1935 tot 1945 was het EL-DE-Haus het hoofdkwartier van de Keulse Gestapo. Het in 1979 opgerichte documentatiecentrum is in gelijke mate en in onderlinge relatie gewijd aan het herdenken van de slachtoffers van het naziregime en aan het bestuderen en doorgeven van de geschiedenis van Keulen tijdens het nationaalsocialisme.

EL-DE-Haus/ Documentatiecentrum Nationaalsocialisme van de stad Keulen