Visit

De overgave van Berlijn

  • Point of Interest
  • Schulenburgring 2, Berlin, Allemagne

Nadat Sovjettroepen op 1 mei 1945 het Rijksdaggebouw hadden ingenomen, kwam de Duitse capitulatie in zicht. Op 2 mei ontving de Sovjet-Inlichtingendienst een radiobericht van het 56e Pantserkorps met het verzoek tot een wapenstilstand. Later die ochtend tekende de korpscommandant generaal Helmuth Weidling in Berlijn het bevel tot overgave.

Na de zelfmoord van Adolf Hitler op 30 april 1945 en de inname van het Rijksdaggebouw op 1 mei was de Duitse weerstand in Berlijn definitief gebroken. Op 2 mei ontving de Sovjet-Inlichtingendienst een radiobericht van generaal Helmuth Weidling, de commandant van de Duitse verdediging in Berlijn, met het verzoek tot een wapenstilstand.

Weidling werd naar het hoofdkwartier van generaal Chuikov gebracht. Het Sovjet hoofdkwartier was zojuist gevestigd in een appartementengebouw aan de Schulenburgring 2, vlakbij luchthaven Tempelhof. In het appartement van ene mevrouw Anni Goebels tekende Weidling het bevel tot onmiddellijke overgave van alle soldaten van het Berlijnse garnizoen. De handtekening betekende het feitelijke einde van de Tweede Wereldoorlog in Berlijn. Zes dagen later werd de onvoorwaardelijke overgave van de gehele Duitse krijgsmacht getekend in de Berlijnse wijk Karlshorst.

Het aantal slachtoffers in de slag om Berlijn was enorm. De Sovjets verloren meer dan 80.000 man. De Duitse militaire verliezen worden geschat op bijna 100.000 gesneuvelden. Het aantal burgerslachtoffers is niet bekend.

De overgave van Berlijn

Related Experiences