Visit

Bouwterrein van de Mulberry Havens

  • Point of Interest
  • 103 Ferry Rd, Hayling Island PO11 0DQ, Royaume-Uni

Bij de voorbereidingen van Operatie Overlord werd duidelijk dat er kunst-matige havens gebouwd moesten worden waar het kolossale materieel dat nodig was voor een invasie van Normandië kon worden gelost. De onderdelen van deze havens werden in Engeland gebouwd, het Kanaal overgesleept en vervolgens door het leger in elkaar gezet zodra ze in de buurt van Frankrijk waren.

De Mulberry havens zijn gebouwd op Hayling Island en in Langstone Har-bour. Vandaar zijn ze op D-Day, met de troepen van de geallieerde invasiemacht, naar de overkant van het Kanaal gesleept. In deze kunstmatige havens, met de schuilnaam Mulberry, konden de geallieerden de materialen lossen die ze voor de invasie nodig hadden. Normandië zelf had daarvoor geen geschikte havens.
De kunstmatige haven in Omaha Beach moest in minder dan een maand na D-Day al worden ontruimd, nadat een storm er flinke schade had aangericht. Maar in de Mulberry-haven bij Gold Beach, ook wel Port Winston genoemd, werden vier miljoen ton voorraden, 2,5 miljoen soldaten en een half miljoen voertuigen gelost. De haven, gebouwd door de Royal Engineers, had 33 pierhoofden en 16 km pontons, waarover de troepen, de voorraden en de voertuigen gemakkelijk naar de Normandische stranden konden worden gereden.

Zes maanden later namen de geallieerden de haven van Antwerpen in en werd Port Winston overbodig. De kunstmatige havens bestonden uit vijf onderdelen die, eenmaal geas-sembleerd, een complete haven opleverden zo groot als die van Dover. De golfbrekers waren van cruciaal belang, omdat die zorgden voor rustig water in de haven. Twee verschillende ontwerpen werden ervoor gebruikt: Bombardons, drijvende golfbrekers aan de buitenzijde, en statische golfbrekers, een combinatie van Corncobs of blokschepen die werden afgezonken en betonnen Phoenix-caissons die de schepen op hun plaats hielden. Als al deze onderdelen waren gemonteerd ontstond er een Gooseberry en was het water rustig genoeg om de haven verder gereed te maken. Als laatste werden de pontons of pieren (Beetles of Whales) en de pierhoofden (Spuds) aangelegd, waar de scheepsvracht kon worden gelost.

Bouwterrein van de Mulberry Havens

Related Experiences