Visit

Bletchley Park

  • Point of Interest
  • The Mansion, Bletchley Park, Sherwood Drive, Bletchley, Milton Keynes MK3 6EB, UK
  • https://www.bletchleypark.org.uk
  • +44 190 864 0404 enquiries@bletchleypark.org.uk

Bletchley Park in Buckinghamshire was tijdens de Tweede Wereldoorlog het geheimste huis van de Codebreakers, waar onder andere codes die door de Duitse Enigma- en Lorenz-machines werden gegenereerd, werden gedecodeerd. Het terrein en de historische gebouwen van Bletchley Park kunnen worden verkend samen met tentoonstellingen over verschillende onderwerpen die verband houden met de geschiedenis van deze locatie.

Bletchley Park