Visit

Beach Head oorlogskerkhof in Anzio

De Beach Head oorlogsbegraafplaats bij Anzio is een Gemenebest begraafplaats uit de Tweede Wereldoorlog. In totaal liggen er 2.316 soldaten begraven, waaronder 291 onbekende soldaten. 1.917 graven zijn van soldaten uit het Verenigd Koninkrijk, 68 van Canadese soldaten. Overige gesneuvelden zijn afkomstig uit Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en India.

De Beach Head oorlogsbegraafplaats (niet te verwarren met de Anzio oorlogsbegraafplaats) ligt 5 km ten noorden van Anzio en wordt beheerd door de Gemenebest Oorlogsgraven Commissie. Op de begraafplaats liggen 2.316 soldaten begraven uit de Gemenebestlanden. Soldaten uit het Verenigd Koninkrijk vormen met 1.917 graven de grootste groep. Gevolgd door Canadezen met 68 graven. Verder liggen er soldaten uit Zuid-Afrika (25), Australië (6), India (5) en Nieuw-Zeeland (4). Ook ligt er één soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.

De begraafplaats lag oorspronkelijk vlakbij het veldhospitaal, waar veel gesneuvelden een tijdelijk graf kregen. In eerste instantie was het bedoeld voor gesneuvelden van de Slag bij Anzio (januari 1944). Toen het leger in mei 1944 verder oprukte, werden alle gesneuvelden uit de omliggende regio hier begraven.

Op de grafstenen staan naam, leeftijd, regiment, regimentsinsigne, datum van overlijden en een religieus symbool vermeld. De 291 graven van niet-geïdentificeerde soldaten dragen de inscriptie “Een soldaat uit de oorlog van 1939 – 1945” en “Bekend bij God”, met de regimentsinsignes indien bekend.

De begraafplaats is fleurig opgezet: rozen, viooltjes en andere bloemen sieren de grafstenen. De paden tussen de graven zijn voorzien van perken beplant met rozen, blauwe regen en jasmijn. De begraafplaats werd ontworpen door Louis de Savoie-Carignan de Soissons, een bekende Britse architect die in totaal 45 oorlogsbegraafplaatsen ontwierp.

Beach Head oorlogskerkhof in Anzio