Listen

Kunstbeschermingsofficier Ronald Balfour

  • Grunewaldstraße, 47533 Kleve, Germany

Op de Reichswald oorlogbegraafplaats bevindt zich het graf van de kunstbeschermingsofficier Ronald Balfour. De historicus aan de Universiteit van Cambridge was sinds 1944 lid van de Monuments Fine Arts and Archives Section, beter bekend als de ‘Monuments Men’. Als gespecialiseerd officier volgde hij het front door West-Europa en beschermde hij historisch waardevolle kunstobjecten tegen vernietiging.

Ronald Balfour was lid van de Monuments Fine Arts and Archives Section (MFAA) en gespecialiseerd officier van het Canadese 1e Leger. In het kielzog van Operatie Veritable, die op 8 februari 1945 begon, arriveerde hij in de regio Nederrijn. In het Capucijnerklooster in Spyck richtte hij zijn hoofdkwartier in.

Op 11 en 20 februari werden respectievelijk Kleve en Goch bevrijd. Balfour was meteen ter plekke om historisch waardevolle bouwwerken, kunstobjecten en documenten te beschermen tegen vernieling en plundering. Door bombardementen werd de stiftkerk van Kleef volledig vernield, maar het lukte Balfour om delen van twee grote hout gesneden altaarstukken uit de 16e eeuw te bergen en in veiligheid te brengen. In Goch trof hij het stadsarchief aan in een weggeslagen gebouw dat al deels was geplunderd. Hij verzamelde de archieven en bracht deze naar Kleef. Een grote verdienste van Balfour was het beschermen van de Gochse Steintor, een monumentale poort en onderdeel van de middeleeuwse stadsvesting.

Hoe chaotisch het in die dagen in het door de oorlog verwoeste Kleef was, blijkt wel uit het feit dat de precieze sterfdag en de omstandigheden waarin Ronald Balfour overleed, niet bekend zijn. Balfours documenten van 3 maart zijn zijn laatste teken van leven. Zijn ouders kregen 4 maart 1945 als sterfdag medegedeeld. Volgens zijn graf op het militaire kerkhof in het Reichswald stierf Balfour op 10 maart. Men gaat er vanuit dat hij op het stationsplein in Kleef dodelijk getroffen werd door een granaatsplinter.
In de korte tijd dat Balfour werd ingezet door de MFAA wist hij talrijke kunstschatten in veiligheid te brengen. Kleve en Goch zijn hem nog altijd zeer dankbaar en eren hem onder andere met een eigen straatnaambord en deze luisterplek.

Kunstbeschermingsofficier Ronald Balfour