Listen

145. ‘Hell Bill, let’s take this damn’d place’

  • Canadalaan, Bergen op Zoom, The Netherlands

Na enige aarzeling besluiten de Canadezen op 27 oktober 1944 Bergen op Zoom te bevrijden. Kees de Waal, 16 jaar oud en lid van de ondergrondse, gaat zijn bevrijders tegemoet. Hij mag hen de weg wijzen.

De Canadezen van het South Alberta Regiment en van het Lincoln & Welland Regiment waren op 27 oktober 1944 gevorderd tot op enkele kilometers van Bergen op Zoom. De commandanten overlegden. Zouden ze de aanval op Bergen op Zoom openen of niet?

Deze twee regimenten waren onderdeel van het 1e Canadese Leger, dat de opdracht had om de Schelde-monding te veroveren, zodat de Antwerpse haven in gebruik kon worden genomen voor de aanvoer van troepen en materieel. De Canadezen hadden in de dagen voor de 27e oktober hevige gevechten geleverd om de toegang tot Zuid-Beveland bij de Kreekrakdam in handen te krijgen. Na deze strijd trokken de Duitse troepen zich terug op een linie achter de Zoom.

Vervolgens trokken de Canadezen de stad in en bevrijdden een gedeelte van Bergen op Zoom. Nog dagenlang waren er gevechten, totdat de Duitse soldaten uiteindelijk ook die linie moesten opgeven.

145. ‘Hell Bill, let’s take this damn’d place’