Lees over

World War II

Ontdek persoonlijke verhalen

Jean-Pierre Catherine

Op 16 juni 1943 onderbraken de bezettende autoriteiten een college om Jean-Pierre Catherine te arresteren. Als student van de Maritieme Koopvaardijschool van Caen had Catherine in 1940 een kleine verzetsgroep opgericht die een jaar later samen zou gaan met het

Ontdek persoonlijke verhalen

Marcel Pinte

Marcel Pinte was hoogstwaarschijnlijk de jongste Franse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op zesjarige leeftijd hielp hij de verzetsgroep van zijn vader. Zo bracht Marcel verschillende geheime boodschappen, die hij onder zijn kleding verstopte, achter vijandelijke linies naar verzetsleiders. Vanaf

Ontdek persoonlijke verhalen

Lee Miller

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de Amerikaanse Lee Miller een van de weinige vrouwelijke fotografen geaccrediteerd als oorlogscorrespondent voor het Amerikaanse leger. Voor het tijdschrift Vogue reisde ze af Europa en maakte hier verschillende indrukwekkende foto’s.

Ontdek persoonlijke verhalen

Daphne Mary Banks

In 1939 werd in het Verenigd Koninkrijk de Women’s Land Army (WLA) opgericht om een voedseltekort te voorkomen. Daphne Mary Banks (néé Webb) sloot zich aan bij de WLA en werkte als Land Girl op verschillende boerderijen in het graafschap

Ontdek persoonlijke verhalen

Roscoe Brown

Lange tijd heerste bij de Amerikaanse luchtmacht de gedachte dat Afro-Amerikanen geen vliegtuigen konden besturen. De Tuskegee Airmen zouden hier echter verandering in brengen. In 1941 werd deze Afro-Amerikaanse formatie opgericht, waarna ze een belangrijke rol speelde op het Europese continent. Kapitein Roscoe Brown was een van de piloten.

Ontdek persoonlijke verhalen

Asem Ibrahim

Tijdens Operatie Amherst werden Franse parachutisten in Drenthe gedropt. Het doel van deze operatie was om het Canadese leger te ondersteunen bij de bevrijding van Noord-Nederland. De Syriër Ibrahim Asem was onderdeel van deze Franse troepen en landde in de nacht van 7 op 8 april 1945 in Drenthe.

Ontdek persoonlijke verhalen

Claude Mademba-Sy

Op aandringen van de geallieerden waren er bij de bevrijding van Parijs uitsluitend blanke militairen betrokken. Claude Mademba-Sy was hier echter een uitzondering op. Als onderdeel van de Vrije Franse Strijdkrachten was hij als gekleurde militair aanwezig op 25 augustus 1944 in Parijs.

Ontdek persoonlijke verhalen

Sophie Scholl

Als lid van de verzetsgroep de Witte Roos (Weiße Rose) was Sophie Scholl een van de Duitsers die zich tegen het naziregime verzette. De groep bestond uit een aantal studenten en professoren van de Universiteit van München die tussen juni 1942 en februari 1943 zes anti-oorlogspamfletten drukte en verspreidde in Duitse steden.

Ontdek persoonlijke verhalen

Edgard Tupët-Thomé

Als onderdeel van zowel de krijgsmacht van Frankrijk als de Vrije Franse Strijdkrachten onder leiding van Charles de Gaulle speelde Edgard Tupët-Thomé van het begin tot het einde van de Tweede Wereldoorlog binnen en buiten Frankrijk een actieve rol.

Ontdek persoonlijke verhalen

Noor Inayat Khan

Als Indiase geheimagent was Noor Inayat Khan tijdens de Tweede Wereldoorlog actief voor de Britse geheime dienst de Special Operations Executive (SOE). Ze was de eerste vrouwelijke radiotelegrafist die uitgezonden werd naar Frankrijk waar ze werkte voor het Frans verzet.

Ontdek persoonlijke verhalen

George Dukson

Na de geallieerde uitbraak uit Normandië in augustus 1944 besloot de bevolking van Parijs dat de tijd was aangebroken om hun stad te bevrijden. Het Franse verzet kwam in opstand tegen de Duitse bezetter en de geallieerden besloten in te grijpen. George Dukson, 22 jaar oud, was onderdeel van dit verzet.

Ontdek persoonlijke verhalen

Ruben Rivers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het Amerikaanse leger gesegregeerd. Het 761e tankbataljon, bekend als de Black Panthers, was een ‘zwarte eenheid’ en bestond vooral uit Afro-Amerikanen. Sergeant Ruben Rivers was lid van deze eenheid en zou net als vele andere Amerikaanse soldaten helpen bij de bevrijding van Europa.

Ontdek persoonlijke verhalen

Sjalwa Loladze

Luitenant Shalwa Loladze was een Georgische soldaat die aan het begin van de Tweede Wereldoorlog vocht voor de Sovjet-Unie. Nadat hij krijgsgevangen was genomen door het Duitse leger werd hij officier in het Georgisch Legioen en werd zijn bataljon gestationeerd op Texel.

Ontdek persoonlijke verhalen

Alexander M. Patch

Nadat generaal Patch in 1943 de Japanners had verdreven van Guadalcanal, ging hij naar Europa. Hier voerde hij vanaf de landingen van Operatie Dragoon in augustus 1944 tot de Duitse overgave op 5 mei 1945 het bevel over het Amerikaanse 7e Leger. Patch bevrijdde de Elzas (met de Franse generaal De Lattre) en concentratiekamp Dachau bij München.

Ontdek persoonlijke verhalen

Jean de Lattre de Tassigny

Jean de Lattre de Tassigny was bevelhebber van het Franse Armée B, later het 1e Leger. Dit was de grootste Franse formatie die deelnam aan de bevrijding van Frankrijk. De Lattre de Tassigny vertegenwoordigde Frankrijk tijdens de ondertekening van de onvoorwaardelijke overgave van nazi-Duitsland, op 8 mei 1945 in Berlijn-Karlshorst.

Ontdek persoonlijke verhalen

René Noël

Eén individu kan natuurlijk een zo complex sociaal feit als het verzet tegen de bezetter in een strategisch "gevoelige" industriële regio niet alleen illustreren. En toch schijnt René Noel (1907-1987) in dat geval te zijn wat de streek van Bergen betreft.

Agenschap Sipho/CegeSoma/Rijkarchief

Ontdek persoonlijke verhalen

Josef Grohé

Op 13 juli 1944 wordt het  Duitse militaire bestuur dat  was aangesteld sinds 28 mei 1940 en geleid werd door generaal Von Falkenhausen vervangen door een burgerlijk bestuur, in handen van de SS.  Het is de Führer die deze wissel

Agence Sipho/CEgeSoma/Archives de l’Etat

Ontdek persoonlijke verhalen

Josef Grohé

Le 13 juillet 1944, l’administration militaire en place depuis le 28 mai 1940 et dirigée par le général von Falkenhausen est remplacée par une administration civile aux mains de la SS. Ce changement intervient sur volonté du Führer qui juge

War Heritage Institute

Ontdek persoonlijke verhalen

Joseph Van de Meulebroeck

Joseph Van de Meulebroeck (1876-1958) werd door de bezetter in de zomer van 1941 uit zijn functie ontheven. Tijdens de eerste uren van de bevrijding keert hij terug naar de hoofdstad en wordt door het lokale verzet opnieuw als burgemeester

CegeSoma/Rijkarchief

Ontdek persoonlijke verhalen

George Erskine

Op 10 september 1944 komt de Britse generaal-majoor George Erskine (1899 – 1965) aan in Brussel. Hij blijft er tot de zomer van 1945. In naam van de hoogste geallieerde gezagsdragers oefent hij ‘het opperste gezag uit voor zover de

Ontdek persoonlijke verhalen

Prins Karel van België

Prins Karel van België, broer van koning Leopold III, was regent van België van september 1944 tot juli 1950. In die tijd volgden negen verschillende regeringen elkaar op. Zijn regentschap werd verzwakt door de koningskwestie en het moeizame naoorlogse economische herstel van het land.

Ontdek persoonlijke verhalen

Josef Brettschneider

Josef Brettschneider nam deel aan de Slag om Berlijn als jonge luitenant. In een hopeloze situatie moest hij met een Volkssturm-eenheid vechten in een stad die omsingeld was door Sovjet-troepen.

Ontdek persoonlijke verhalen

Philippe Leclerc de Hauteclocque

In de turbulente dagen van juni 1940 kwam kapitein Philippe de Hauteclocque terecht in Londen en nam de oorlogsnaam ‘Leclerc’ aan. Zijn tactisch inzicht en leiderschap bezorgde hem een grote carrière. Zijn naam en die van zijn 2e Franse Pantserdivisie worden vooral geassocieerd met de bevrijding van Parijs in augustus 1944.

Ontdek persoonlijke verhalen

Wilhelm Keitel

Wilhelm Keitel was van 1938 tot 1945 hoofd van het Opperbevel van de Wehrmacht. Hij was onvoorwaardelijk trouw aan Hitler en was samen met hem verantwoordelijk voor de vernietigingsoorlog in Oost-Europa en de Sovjet-Unie. Op 8 mei 1945 tekende hij in Berlijn de onvoorwaardelijke capitulatie van de Duitse strijdkrachten. In oktober 1946 is hij in Neurenberg terechtgesteld.

Ontdek persoonlijke verhalen

Nikolai Berzarin

De Sovjet kolonel-generaal Nikolai Berzarin was commandant van het 5e Shock leger tijdens de gevechten om Berlijn in april 1945. Berzarin was commandant van de stad Berlijn toen hij op 16 juni door een tragisch motorongeluk om het leven kwam.

Ontdek persoonlijke verhalen

Manfred Steinfeld

De 14-jarige jood Manfred Steinfeld vluchtte in 1938 vanuit nazi-Duitsland naar de Verenigde Staten. Zeven jaar later keerde hij terug als bevrijder en soldaat van de 82e Luchtlandingsdivisie. In Nederland nam hij deel aan Operatie Market Garden. Op 2 mei 1945 was hij getuige van de ontmoeting van de Amerikaanse en Sovjet-troepen aan de Elbe en van de bevrijding van concentratiekamp Wöbbelin.

Ontdek persoonlijke verhalen

Ugo Brilli

Nadat Italië zich begin september 1943 overgaf, deporteerde de Duitse Wehrmacht de Italiaanse soldaten naar het Duitse Rijk. Ze werden als dwangarbeiders tewerkgesteld in de Duitse industrie. Een van hen was de Italiaanse militair radio operator Ugo Brilli. Hij kwam terecht in het dwangarbeiderskamp Schöneweide.

Ontdek persoonlijke verhalen

De familie Reifeisen

De familie Reifeisen was een doorsnee Joodse familie, wiens lot symbolisch is voor de vernietiging van de Europese Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dochter Ilse overleefde de oorlog, maar haar ouders Simon en Anna Gertrud niet. Simon overleed in een getto, Anne Gertrud in Stutthof.

Ontdek persoonlijke verhalen

Julius Erasmus

De oorlog ontnam hem zijn familie en zijn huis. In 1945 keerde Julius Erasmus terug naar het Hürtgenwald. Op eigen initiatief begon hij de lichamen van de soldaten te bergen die waren gevallen tijdens de gevechten. In totaal begroef hij 1.569 Duitse soldaten, die nu rusten op de militaire begraafplaats in Vossenack.

Ontdek persoonlijke verhalen

Hubert Pierlot

Van september 1940 tot september 1944 verbleef de Belgische minister-president Hubert Pierlot in ballingschap in Londen. Daar speelde hij een belangrijke rol bij de onderhandelingen tussen de geallieerden. Na de bevrijding van België keerde hij terug naar Brussel, waar hij tot februari 1945 een regering van nationale eenheid aanvoerde.

Ontdek persoonlijke verhalen

Ilse Schier

De Duitse Ilse Schier groeide op in Oost-Pruisen. Toen haar vader werd opgeroepen voor de Duitse Wehrmacht, verhuisde ze met haar moeder in 1941 naar Berlijn. Vele jaren later schreef ze een boek over haar ervaringen in de nadagen van de oorlog in Berlijn en de naoorlogse periode in de bezette Duitse hoofdstad.

Ontdek persoonlijke verhalen

Stanisław Maczek

Stanislaw Maczek was opgeleid tot filosoof maar voelde zich geroepen om met tanks te gaan werken. Soldaten liepen met hem weg omdat hij gaf om hun levens. Nederlanders en Belgen hielden van hem omdat Maczek zijn uiterste best deed de steden die hij bevrijdde niet te beschadigen.

Ontdek persoonlijke verhalen

Helene Palm

De familie van Helene Palm was eigenlijk niet van plan uit het voorouderlijk dorp Vossenack te evacueren, maar de gevechtshandelingen maakten het onmogelijk te blijven. Toen ze zich uiteindelijk toch gedwongen voelden te vluchten, voerde hun ontsnappingsroute ze naar Saksen, waar ze de opmars van het Sovjet leger moesten doorstaan en wederom voor hun leven moesten vrezen. Toen ze in 1945 terugkeerden was hun huis volledig verwoest.

Ontdek persoonlijke verhalen

Juan Pujol Garcia – Agent Garbo

Juan Pujol Garcia, bekend onder de Britse codenaam Garbo, was een dubbelspion tijdens de Tweede Wereldoorlog. Pujol speelde een belangrijke rol in het succes van misleidingsoperatie Fortitude, waarin de Duitsers er van overtuigd werden dat de invasie zou plaatsvinden via Pas-de-Calais, en niet in Normandië.

Ontdek persoonlijke verhalen

Frederick William [Fred] Perfect

Tijdens de D-Day-invasie van 6 juni 1944 reisde Fred Perfect als journalist van de Daily Telegraph met de geallieerde troepen mee aan boord van de HMS Largs. Als speciale oorlogscorrespondent van de marine deed hij verslag van de gebeurtenissen tijdens de invasie van Normandië. Niet alleen aan boord van het schip, maar ook vanaf het vasteland van Normandië.

Ontdek persoonlijke verhalen

Parker A. Alford

Als artillerie-officier van de 101e Luchtlandingsdivisie trok Parker Alford naar Normandië, voor de D-Day invasie. Voorafgaand aan D-Day was hij gestationeerd in de buurt van Newsbury, Engeland. In de bossen lag een verscholen kampement, waar de geallieerden hun troepen en materieel verzamelden om ze aan het oog van de vijand te onttrekken.

Ontdek persoonlijke verhalen

Fred Glavan

Nadat Fred Glavan de middelbare school verliet, sloot hij zich aan bij de elite Amerikaanse luchtlandingstroepen. Het vergde een heel jaar van zware training voor hij het insigne van de para’s ontving. Begin 1945 werd Freds eenheid ingezet in het Ardennenoffensief. In minder dan een week was hij dood.

Ontdek persoonlijke verhalen

Horst Helmus

In 1944 werd Horst Helmus 18 jaar. Tot die tijd was de bewoners van Gummersbach, een stadje ten oosten van Keulen, de ergste oorlogsellende bespaard gebleven. Maar Hitlers laatste aanval in de Ardennen veranderde alles in een oogopslag.

Ontdek persoonlijke verhalen

Melvin Biddle

Melvin ‘Bud’ Biddle was een zachtaardige jongeman die zijn jeugdliefde Leona aanbad. De oorlog sleurde hem weg uit het rustige stadje in het Middenwesten en dropte hem in de hevige gevechten in de Belgische Ardennen. Tot zijn eigen verbazing keerde Bud na de oorlog als een held terug naar huis.

Ontdek persoonlijke verhalen

Josef Brettschneider

Josef Brettschneider nam deel aan de Slag om Berlijn als jonge luitenant. In een hopeloze situatie moest hij met een Volkssturm-eenheid vechten in een stad die omsingeld was door Sovjet-troepen.

Ontdek persoonlijke verhalen

Svetoslao N. Hlopoff

In december 1944 kwam Svetoslao N. Hlopoff als soldaat van het Amerikaanse leger in het oosten van Frankrijk aan. Na de overgave van nazi-Duitsland belandde hij via een omweg bij de Geallieerde Controleraad in Berlijn, waar hij werkte als Russisch-Engelse tolk. Daar maakte hij het begin en eind van de samenwerking van de vier bezettingsmachten mee.

Ontdek persoonlijke verhalen

Ralph Neumann

Ralph Neumann groeide op in Berlijn als zoon van joodse ouders. Begin 1943 ontsnapte de 16-jarige Neumann aan deportatie naar een concentra-tiekamp en dook onder. Twee weken voor de capitulatie van nazi-Duitsland deed hij mee aan een verzetsactie tegen de propagandaslogans van het regime.

Ontdek persoonlijke verhalen

Gisela Stange

Gisela Stange maakte de Slag om Berlijn van dichtbij mee toen ze 16 jaar oud was. Als lid van de Gesundheitsdienstmädel was ze getraind in eerstehulpverlening. Ze werd opgeroepen als verpleegster voor de medische dienst van de Volkssturm. Ze riskeerde haar leven bij het redden en verzorgen van gewonde soldaten en het assisteren bij operaties.

Ontdek persoonlijke verhalen

Edouard Gérard

Nadat de Duitsers België waren binnengetrokken wist Edouard Gérard te ontkomen naar Engeland. Hij sloot zich aan bij het Belgische leger in Engeland en nam deel aan de invasie van Normandië, waarbij hij op 20-jarige leeftijd omkwam. Hij was de eerste Belgische soldaat die sneuvelde tijdens Operatie Overlord.

Ontdek persoonlijke verhalen

René Rossey

Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon de Fransman René Rossey zijn militaire loopbaan bij de Vrije Franse Strijdkrachten. In 1943 – hij was toen 17 – sloot hij zich aan bij het beroemde Kieffer Commando en nam hij deel aan de geallieerde invasie van Normandië. Na de bevrijding van Frankrijk zette zijn eenheid de strijd tegen de Duitsers voort en slaagden zij er tenslotte in Nederland te bevrijden.

Ontdek persoonlijke verhalen

Rose Jakobs

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Europa zes miljoen Joden vermoord door de Duitse bezetter. Rose Jakobs was een Joods meisje dat tijdens de bezetting van Nederland kon onderduiken. Net als Anne Frank schreef ze een dagboek. In tegenstelling tot Anne overleefde ze de onderduik, maar werd na de bevrijding van Nijmegen alsnog gedood door een bomsplinter.

Ontdek persoonlijke verhalen

Sergio Pivetta

Ten tijde van de Italiaanse veldtocht volgde Sergio Pivetta zijn militaire opleiding bij de Alpine troepen van het Koninklijk Italiaans Leger. In 1944, tijdens de Slag bij Monte Cassino, betoonde dit bataljon zich bijzonder moedig in zijn poging om de strategische Monte Marrone te veroveren. Na de oorlog werd Pivetta bevorderd tot de rang van luitenant-kolonel.

Ontdek persoonlijke verhalen

Mark Clark

Tijdens de Italiaanse veldtocht (1943-1945) speelde de Amerikaan Mark Clark een hoofdrol. Eerst als bevelhebber van het Amerikaanse 5e Leger, daarna van de 15e Legergroep. Zijn benoeming op 48-jarige leeftijd tot generaal maakte hem tot de jongste vier-sterren generaal in de geschiedenis van het Amerikaanse leger.

Ontdek persoonlijke verhalen

Vincenzo Dapino

Vincenzo Cesare Dapino was de eerste bevelhebber van de ‘Eerste Gemotoriseerde Groep’, een eenheid van het Koninklijk Italiaans Leger die deelnam aan de Slag bij Monte Cassino. Hij werd gedreven door zijn trouw aan de koning en zijn wens om Italië te bevrijden van de Duitse bezetting, maar moest daarbij heel wat moeilijkheden doorstaan.

Ontdek persoonlijke verhalen

Umberto di Savoia

Tijdens de Italiaanse veldtocht ging kroonprins Umberto di Savoia vaak naar het front. Op de avond voor de Slag om Monte Lungo (8 december 1943) nam hij vrijwillig deel aan een gevaarlijke luchtverkenningsoperatie. De Amerikanen droegen hem voor voor de Bronze Star Medal, maar die werd hem om politieke redenen geweigerd.

Ontdek persoonlijke verhalen

Major Henryk Sucharski

Majoor Henryk Sucharski was als commandant verantwoordelijk voor de verdediging van het Militair Depot Westerplatte. Hij had opdracht om de Duitsers twaalf uur tegen te houden, maar het werden uiteindelijk zeven dagen. Sucharski kreeg postuum een hoge onderscheiding en groeide uit tot een nationale held.

Ontdek persoonlijke verhalen

Captain Mieczysław Słaby

Tijdens de Duitse aanval op Westerplatte had Mieczyslaw Slaby als arts de verantwoordelijkheid voor de gewonden. Ondanks erbarmelijke medische omstandigheden slaagde hij erin om alle gewonden tot aan de overgave in leven te houden. Na de oorlog werd Slaby het slachtoffer van een complot, wat hij met zijn leven moest bekopen.

Ontdek persoonlijke verhalen

Kapitan Franciszek Dąbrowski

Kapitein Franciszek Dabrowski was de rechterhand van majoor Sucharski bij de verdediging van het Militair Transit Depot Westerplatte. Na de Oorlog heeft Dabrowski zich ingezet voor de herdenking van de gevallen op Westerplatte en schreef een boek over zijn belevenissen in de septemberdagen van 1939.

Ontdek persoonlijke verhalen

Stella Czajkowska

Stella Czajkowska is een van de weinige Joden die de oorlog heeft overleefd, ondanks het getto, de gaskamers in Auschwitz, honger en ziekte in Stutthof en een gruwelijke dodenmars. Haar verhaal staat symbool voor de horror waarin de slachtoffers van het nazi-regime waren beland.

Ontdek persoonlijke verhalen

Petronela Brywczyńska

Het verhaal van Petronela Brywczyńska toont aan dat niemand veilig was tijdens de oorlog. Petronela's vader, een Poolse boer, werd gevangen genomen tijdens de verdediging van zijn land. Na vele omzwervingen belandde de familie Brywczyńska in het concentratiekamp van Stutthof. Maar ze hadden geluk: ze leden, maar overleefden.

Ontdek persoonlijke verhalen

Jenny-Wanda Barkmann

In het laatste oorlogsjaar werkte de jonge Jenny-Wanda Barkmann als bewaakster in het nazi-concentratiekamp Stutthof. Ze kreeg de bijnaam ‘mooi spook’ en was berucht om haar wrede behandeling van de gevangenen. Na de oorlog is ze opgepakt, berecht en ter dood veroordeeld. In juli 1946 is ze in Gdansk opgehangen, in het bijzijn van vele toeschouwers.

Ontdek persoonlijke verhalen

Leo Major

Korporaal Leo Major landde in Europa op D-Day en nam deel aan iedere grote operatie van de 3e Canadese Infanteriedivisie tussen 1944 en 1945. Hij werd twee keer gewond en bevrijdde Zwolle nagenoeg in z’n eentje. Hij werd een paar maal gedegradeerd, maar uiteindelijk gedecoreerd voor uitzonderlijke moed.

Ontdek persoonlijke verhalen

Rosie de Riveter

Rosie de Riveter staat symbool voor alle vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de oorlogsindustrie gewerkt hebben. Terwijl de mannen naar het front gingen, trokken honderdduizenden vrouwen de fabrieken in om hun plaats in te nemen. Op deze wijze hebben de Rosies enorm bijdragen aan de geallieerde overwinning.

Ontdek persoonlijke verhalen

Kees Pouwelse

Tijdens de Slag om de Schelde werd het eiland Walcheren door de geallieerde luchtmacht zwaar gebombardeerd. Doel van de bombardementen was de vernietiging van de dijken rondom Walcheren om het land onder water te zetten en zo de Duitse verdediging te hinderen. Voor de bewoners, zoals Kees Pouwelse, waren de gebeurtenissen traumatisch.

Ontdek persoonlijke verhalen

Karl-Heinz Kracht

Karl-Heinz Kracht was een Duitse korporaal. Op zijn 19e kwam hij voor het eerst in actie tijdens de Slag om Arnhem. Hij was bommenlader van een Panzer III tank, die gerichte aanvallen deed op Britse posities aan de noordkant van de Rijnbrug in Arnhem.

Ontdek persoonlijke verhalen

Hans Kuik

Hans Kuik, geboren op 19 november 1926, was in mei 1940 samen met zijn oudere broer Bert getuige van de aanval en bezetting van Nederland door Duitse troepen. De broers besloten zich aan te sluiten bij een verzetsgroep, genaamd de ‘Rolls Royce Club’.

Ontdek persoonlijke verhalen

Werner Krüger

De Duitser Werner Krüger was soldaat bij de 9e SS-Pantserdivisie Hohenstaufen. In september 1944, tijdens Operatie Market Garden, raakte zijn tankeenheid min of meer bij toeval betrokken bij de strijd in en om Arnhem en Oosterbeek. n januari 1944 sloot

Ontdek persoonlijke verhalen

Robert Cahow

Als vrijwilliger hielp hij zijn gewonde kameraden, stapte op een mijn en overleed. Op 13 december 1944 kwam Robert Cahow om het leven in het Hürtgenwald. Zijn kameraden hoorden de ontploffing maar konden hem, vanwege hevig vijandelijk vuur, niet helpen.

Ontdek persoonlijke verhalen

Joachim Peiper

In oktober 1933 meldde de 18-jarige Joachim Peiper uit Berlijn zich aan bij de SS. Hij steeg snel in rang en behoorde al na korte tijd tot de elitetroepen van de SS, de Leibstandarte SS Adolf Hitler onder bevel van

Ontdek persoonlijke verhalen

Bernard Blin

In 1942 nam Bernard Blin dienst bij de Vrije Franse Strijdkrachten. Hij kwam terecht bij een gevechtseenheid in Noord-Afrika, die na de geallieerde invasie onder Amerikaans bevel kwam te staan. Tijdens de oorlog vocht Blin mee in Italië, Zuid-Frankrijk en

Ontdek persoonlijke verhalen

Bernard Law Montgomery

Bernard Montgomery was een van de beroemdste geallieerde generaals. Hij kreeg grote populariteit na zijn overwinningen in Noord-Afrika (El Alamein). Daarna leidde Montgomery de geallieerde grondoperaties in Normandië, Nederland en Noord-Duitsland. Zijn strategische keuzes en sterke persoonlijkheid maakte hem tot

Ontdek persoonlijke verhalen

George John Lionel Maduro

George John Lionel Maduro haalde het einde van de oorlog net niet en stierf door verzwakking in Dachau. Na een onderscheidend optreden tijdens de Slag om de Residentie, verzet, gevangenschap en meerdere ontsnappingspogingen, zorgden verraad ervoor dat hij de oorlog niet overleefde. De miniatuurstad Madurodam in Den Haag is een eerbetoon aan deze vastberaden strijder.

Ontdek persoonlijke verhalen

Siebren Erik Hazelhoff Roelfzema

De oorlog beleefde Erik Hazelhoff Roelfzema, Soldaat van Oranje, anders dan de meeste andere Nederlanders. Het studentenverzet, gevangenschap, ontsnapping, strijd vanuit Londen, geheime dienst, landingen in Scheveningen en de RAF brachten hem tot adjudant van koningin Wilhelmina, met wie hij op 2 mei 1945 weer op Nederlandse grond terugkeerde.

Ontdek persoonlijke verhalen

Philippe Kieffer

Slechts een enkele keer nemen legereenheden de naam aan van hun commandant. Het Kieffer Commando dankt zijn naam aan een bankier uit Haïti die op zijn veertigste besloot het leger in te gaan. Burger in uniform, Philippe Kieffer, was commandant

Ontdek persoonlijke verhalen

Danuta Siedzikówna, alias ‘Inka’

De Poolse vrijheidsstrijdster Danuta Siedzikowna (Gdansk, 1928) was pas 15 jaar toen ze zich aanmeldde bij het Poolse Thuisleger (Armia Krajowa), om mee te vechten tegen de Duitse bezetter. Ook na de oorlog, toen de communisten het land regeerden, bleef

Ontdek persoonlijke verhalen

Czesława Sidor Daniłowicz

De 20-jarige Poolse Czeslawa Sidor was een van de tienduizen-den vrouwen die dwangarbeid moesten verrichten in Berlijn. Tijdens de chaos rond de Slag om Berlijn, eind april 1945, vluchtte ze te voet terug naar haar vaderland. Czeslawa Sidor werd 30

Ontdek persoonlijke verhalen

Cornelius Ryan

Cornelius Ryan is de auteur van De langste dag (The Longest Day), een verslag van de D-Day-invasie. Ryan baseerde dit zeer succesvolle werk op de interviews die hij midden jaren ’50 hield met geallieerde en Duitse soldaten. Tijdens de Tweede

Ontdek persoonlijke verhalen

Christiaan Lindemans

Christiaan Lindemans, alias King Kong, was lid van het verzet en organiseerde ontsnappingsroutes. Hij werd in 1944 door de Duitse inlichtingendienst gerekruteerd. Op 15 september voorzag hij de Duitsers van belangrijke informatie over Operatie Market Garden. Twee dagen voor aanvang

Ontdek persoonlijke verhalen

Chantal Rivière-Nobécourt

De 19-jarige Chantal Nobécourt meldde zich in de zomer van 1944 aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis in Caen. Terwijl de stad zwaar werd gebombardeerd door de Duitse en Canadese legers was Nobécourt druk bezig om hulp te bieden

Ontdek persoonlijke verhalen

Augusta Chiwy

Augusta Chiwy was een Belgische verpleegster die haar leven waagde bij het verzorgen van ernstig gewonde Amerikaanse soldaten tijdens het Ardennenoffensief. Haar verhaal bleef onbekend totdat de Belgische koning haar de hoogste onderscheiding gaf en een documentaire over haar een

Ontdek persoonlijke verhalen

Arlette Varin-Baudin

Tijdens de geallieerde invasie van Normandië woonde Arlette Varin, tien jaar oud, in de stad Lisieux. Op 6 juni 1944 verloor ze een deel van haar familie. Ze heeft dit de geallieerde soldaten nooit kwalijk genomen. Wel voelde zich enorm

Ontdek persoonlijke verhalen

Andrée Collin

Zoals alle andere kinderen in La Roche, keek Andrée Collin vol verwachting uit naar de kerstdagen van 1944. In september hadden de Amerikanen het Belgische stadje bevrijd van de Duitse bezetter. Er waren plannen voor een banket en een bal

Ontdek persoonlijke verhalen

Adriana Vitali

Op haar negende was Adriana Vitali getuige van het bombardement op Littoria (nu Latina) door Amerikaanse en Engelse bommenwerpers en vanaf schepen die tijdens de Slag bij Anzio voor de kust lagen. Haar familie werd door de Duitsers, net als

© Cegesoma

Ontdek persoonlijke verhalen

Jean-Baptiste Piron

De Belgische militaire officier Jean-Baptiste Piron, geboren in 1896, vluchtte tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Engeland. Hij keerde terug als bevelhebber van de 1e Infanteriebrigade, ook Brigade Piron genoemd. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog nam Piron deel aan

Ontdek persoonlijke verhalen

James Megellas

James Megellas sloot zich in mei 1942 aan bij het Amerikaanse leger, waarna hij werd ingezet in Italië, Nederland, België en Duitsland. Hij was betrokken bij enkele van de bekendste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog en is een van de

Ontdek persoonlijke verhalen

Frank Howley

Op 1 juli 1945 arriveerde een voorhoede van het Amerikaanse leger in Berlijn. De commandant was kolonel Frank Howley, die de opdracht had om de Amerikaanse militaire sector van Berlijn in te richten. Op 1 juli 1945 arriveerde een voorhoede

Ontdek persoonlijke verhalen

General Dwight David Eisenhower

General Dwight D. Eisenhower was placed at the head of the allied forces responsible for the landings in France in June 1944. And after that, for the release of Western Europe from Nazi Germany. His human qualities made him very popular. He was a political general rather than a true warlord.

Ontdek persoonlijke verhalen

General George Patton

United States General George Patton made his reputation in North Africa and Sicily. The Germans feared his skill and bravura. Therefore he was put in charge of the fictional 1st U.S. Army Group, a successful ruse to convince the Germans that the invasion of Europe would take place in Calais, and not in Normandy. George Smith Patton was born in California to a privileged family. His career began during the First World War, when he became the first officer assigned to the new U.S. Army Tank Corps. Promoted through the ranks over the years, Patton came to lead the 7th U.S. Army during the Second World War.